Wielkie Arkana – 22 Archetypy

22 Archetypy

“Kontakt z Ra” przedstawia znacznie odmienną wersję pochodzenia kart tarota, ich pierwotnego przeznaczenia i interpretacji poszczególnych obrazków niż te, jakie są nam powszechnie znane. Dowiadujemy się w sesji 88 “Kontaktu z Ra”, że w pierwotnej wersji były to koncepcje opracowane przez populację Ra w czasie gdy ta doświadczała trzeciej gęstości na planecie Wenus. Te koncepcje były przekazywane w procesie nauczania i miały służyć jako swego rodzaju pomoc dydaktyczna. Zostały one także udostępnione naszej populacji podczas kontaktu z egipską cywilizacją wiele tysięcy lat temu. Mają obrazować drogę ewolucji jednostki/kolektywu w trzeciej gęstości, która została przygotowana przez nasz sublogos, nasze słońce.

88.23Wielkie Arkana same w sobie nie mają prawowitego miejsca we wróżbiarstwie, ale raczej są narzędziami do dalszego poznania siebie przez jaźń w celu wejścia w głębszą, dogłębniej urzeczywistnioną chwilę obecną…

– Ra

Powstało wiele wersji egipskiego tarota, które w różnym stopniu wzorują się na pierwotnych obrazach. Talia przedstawiona na tej stronie różni się od tej, która została użyta podczas sesji z Ra ale przedstawia te same koncepcje w ciekawej kolorowej szacie graficznej. 

Etap pierwszy

88.17…Każdy archetyp jest znaczącym ding an sich* , czyli rzeczą samą w sobie, z własnym kompleksem pojęć.

Chociaż badanie relacji między jednym archetypem a drugim jest pouczające, można powiedzieć, że ten kierunek dociekania jest drugorzędny w stosunku do odkrycia najczystszej postaci, wizji lub melodii, jaką każdy archetyp oznacza zarówno dla umysłu intelektualnego, jak i intuicyjnego.

Kompleksy Sygnifikatorów Umysłu, Ciała i Ducha są złożone same w sobie; a archetypy Katalizatora, Doświadczenia, Transformacji i Wielkiej Drogi są najbardziej owocnie postrzegane jako niezależne kompleksy, które mają własne melodie, którymi mogą informować umysł o ich naturze.

Prosimy, abyś rozważył, że archetypowy umysł przekazuje te myśli, które mogą mieć wpływ na umysł, ciało lub ducha. Archetypy nie mają bezpośredniego związku z ciałem ani duchem. Wszystko musi być poprowadzone przez wyższe poziomy podświadomości do świadomości, a stamtąd mogą zbiec tam, gdzie zostały wezwane. Gdy są używane w kontrolowany sposób wtedy są najbardziej pomocne.

– Ra

Etap drugi

Siedem archetypów umysłuciała ducha oraz jeden archetyp wybór.

Matryca (j.ang Matrix)
Potencjator (j.ang Potentiator)
Katalizator (j.ang Catalyst)
Doświadczenie (j.ang Experiance)
Sygnifikator (j.ang Significator)
Transformacja (j.ang Transformation)
Wielka Droga (j.ang Great Way)
Wybór (j.ang The Choice)

Matryca

Matryca Umysłu
Matryca Ciała
Matryca Ducha

Potencjator

Potencjator Umysłu
Potencjator Ciała
Potencjator Ducha

Katalizator

Katalizator Umysłu
Katalizator Ciała
Katalizator Ducha

Doświadczenie

Doświadczenie Umysłu
Doświadczenie Ciała
Doświadczenie Ducha

Sygnifikator

Sygnifikator Umysłu
Sygnifikator Ciała
Sygnifikator Ducha

Transformacja

Transformacja Umysłu
Transformacja Ciała
Transformacja Ducha

Wielka Droga

Wielka Droga Umysłu
Wielka Droga Ciała
Wielka DrogaDucha

Wybór

Wybór

Etap trzeci

88.24 … Kiedy w końcu uczeń opanował te wizualizacje i rozważył każdą z siedmiu klasyfikacji archetypów (patrząc na relacje między umysłem, ciałem i duchem), sugerowaliśmy rozważenie archetypów w parach:

jeden i dwa;
trzy i cztery;
pięć;
sześć i siedem.

Możesz kontynuować w tej formie dla archetypów ciała i ducha.

Zauważysz, że rozważanie Sygnifikatora nie zostało sparowane, ponieważ Sygnifikator powinien być sparowany z Archetypem dwadzieścia dwa.

Pod koniec tej linii dociekań uczeń zaczął coraz bardziej pojmować cechy i rezonanse każdego archetypu. W tym momencie, używając różnych innych pomocy dla duchowej ewolucji, zachęcaliśmy wtajemniczonego, aby nauczył się stawać każdym archetypem i, co najważniejsze, by wiedział najlepiej jak to możliwe w waszej iluzji, kiedy przyjęcie osobowości archetypu miałoby pomocny charakter duchowy lub metafizyczny.

Jak widać, każdy wtajemniczony wykonał wiele pracy twórczej. Nie mamy do zaoferowania żadnego dogmatu. Każdy dostrzega to, co jest potrzebne i pomocne dla jaźni.

– Ra

Archetypy Umysłu

Matryca Umysłu
Potencjator Umysłu
Katalizator Umysłu
Doświadczenie Umysłu
Sygnifikator Umysłu
Wybór
Transformacja Umysłu
Wielka Droga Umysłu

Archetypy Ciała

Matryca Ciała
Potencjator Ciała
Katalizator Ciała
Doświadczenie Ciała
Sygnifikator Ciała
Wybór
Transformacja Ciała
Wielka Droga Ciała

Archetypy Ducha

Matryca Ducha
Potencjator Ducha
Katalizator Ducha
Doświadczenie Ducha
Sygnifikator Ducha
Wybór
Transformacja Ducha
Wielka Droga Ducha
Website | + posts

Jestem autorką tej strony i założycielką
Prawa Jedności PL – Polskiej Grupy Dyskusyjnej.

Moje wysiłki skupiają się na tłumaczeniu telepatycznych przekazów na język polski, pisaniu własnych artykułów i kompletowaniu artykułów przesłanych przez innych poszukiwaczy.