Co to jest Wstąpienie: mechanika zmiany i objawy transmutacyjne.

Co to jest Wstąpienie: mechanika zmiany i objawy transmutacyjne - Fragmenty

Autorka Lisa Renee 

Tłumaczenie Monika Nenko

Artykuł ten zawiera elementarne wiadomości dotyczące znaczenia, kontekstu i mechaniki Cyklu Wstąpienia. Otwiera on również dialog w celu omówienia różnych symptomów przebudzenia, które wielu ludzi może napotkać podczas procesu ewolucji świadomości, który ma miejsce na planecie Ziemia.

MECHANIKA ZMIANY

Najpierw przeanalizujmy znaczenie Wstąpienia i dlaczego ludzie doświadczają objawów fizycznych, psychicznych i emocjonalnych, a także zmiany świadomości.

Obecnie znajdujemy się w fazie przejścia ekspansji świadomości do obszarów wyższych wymiarów, w których możemy doświadczać siebie jako wielowymiarowych istot ludzkich współistniejących z wieloma innymi siłami żyjącymi na tej planecie. Podczas cyklu Wstąpienia ludzie będą doświadczać wielu różnych objawów fizycznych, podczas gdy przestawiamy nasze komórki na wzorce wyższych częstotliwości i ucieleśniamy więcej światła.

Wstąpienie polega na wprowadzeniu większej liczby warstw światła, sił duchowo-energetycznych, które istnieją na poziomach naszych duchowych ciał, poprzez obniżanie tych warstw w materię. Oznacza to ucieleśnienie naszej wyższej duchowej tożsamości w naszym ciele fizycznym, naszego pierwotnego jedno dusznego mieszkańca, a nie oszustów. Równocześnie Wstąpienie jest przesunięciem energetycznych wzorców częstotliwości utrzymywanych w przestrzeni wymiarowej, które po wchłonięciu i aktywacji w warstwach planetarnego i ludzkiego pola bioenergetycznego aktywuje swój zestaw instrukcji szablonów DNA. To katalizuje łańcuch wydarzeń, który tworzy całkowitą transformację i transmutację różnych wzorców i programów przechowywanych w energetycznych szablonach podróży duszy w czasie. Po duchowej aktywacji wzorce te zaczynają się przesuwać, wyłaniać i oczyszczać z warstw doświadczeń zakodowanych w każdej komórce i wzorcu pamięci utrzymywanym jako energetyczna wibracja w ciałach.

Proces Wstąpienia polega na przeniesieniu świadomości z jednej rzeczywistości do drugiej, zdając sobie sprawę z wielu możliwych rzeczywistości, które istnieją jednocześnie. Ponieważ rzeczywistość jest wymiarem, to, czego się podejmujemy, jest w istocie całkowitym przesunięciem wymiarów do innej rzeczywistości. Rzeczywistość wymiaru jest utrzymywana na miejscu przez złożoną warstwę zakodowanych siatek energetycznych, aby stworzyć iluzję czasu i przestrzeni, aby świadomość mogła postrzegać i uczestniczyć we własnym doświadczeniu w szerokopasmowych rozpiętościach tego konkretnego zakresu częstotliwości. Gdy siatki wymiarowe przesuwają swoją częstotliwość i zmieniają się atrybuty magnetyczne, wszystkie rzeczy istniejące w tym szerokopasmowym zakresie również będą się przesuwać i zmieniać. Naturalne prawa rządzące tym czasem i przestrzenią, jakie znamy, również ulegną zmianie. Oznacza to, że postrzeganie naszej świadomości przestrzennej, nasz stosunek do czasu i przestrzeni również zmieni się dość dramatycznie.

Tak więc, aby przejść przez tę zmianę, należy przygotować i dostosować swój sposób myślenia i bycia do tego, co jest zgodne z głównym celem duszy i prawdziwą boską esencją. Nauka jak poddać się przepływowi obecnej świadomości i uzyskać większą miłość i akceptację siebie, to główne cechy, których potrzebujemy, aby ułatwić sobie ten proces. Aby zmienić stare zachowania i wzorce myślowe, które nie służą wyższemu celowi duszy, konieczne jest uświadomienie sobie tych szkodliwych przekonań, dostrzeżenie ich negatywnego wpływu, a następnie podjęcie odpowiednich kroków w celu ich oczyszczenia i uzdrowienia. Proces rozwoju duchowego ujawni nasze najgłębsze lęki, ograniczone przekonania i stare wzorce bólu poprzez wydarzenia, które wyzwalają je w naszej obecnej świadomości. Musimy świadomie uznać i zobaczyć nasze lęki, aby je rozwiązać i uleczyć. Nasze lęki i ból pozwalają nam być kontrolowanymi i manipulowanymi przez innych, którzy chcą mieć nad nami władzę.

Niektóre z tych kwestii, które będziemy musieli wyjaśnić, są rodowe i odziedziczone po rodzinie pochodzenia. Mogą wydawać się dość dziwne, ale znajome, kiedy zostaną wprowadzone do naszej świadomości. Nie tylko oczyszczamy nasze własne indywidualne wzorce mentalne, ale także zajmujemy się karmicznymi implikacjami umysłu, które są zapisane w zbiorowej świadomości umysłu rasy ludzkiej, umysłu planetarnego.

Możemy przeformułować okoliczności w naszym umyśle do punktu widzenia obserwatora. Obserwacja konkretnych problemów, które wypłynęły na powierzchnię obudzonej świadomości, dają możliwość bycia ich świadkiem, a następnie oczyszczenia z wnętrza ciała świetlistego. Doceń i uznaj swoje wewnętrzne światło za przyjęcie zadania uczestniczenia w tym duchowoemocjonalnym oczyszczeniu, zamiast twierdzić, że jest to część osobistej tożsamości. Pozwalając sobie uwolnić się od bólu i strachu i robiąc to wielokrotnie, oczyszczamy nasze ciała emocjonalne i energetyczne z długo utrzymywanych traum. Te przekonania oparte na strachu utrudniają nam doświadczanie naszego prawdziwego wewnętrznego światła i autentycznej istoty, co wnosi do naszego życia więcej radości. Kiedy ciało emocjonalne zostanie rozwiązane i oczyszczone ze starego bólu lub traumy, ciało fizyczne może wtedy usunąć odpowiednik tej blokady energetycznej.

Wszystko to dzieje się jednocześnie we wszystkich warstwach pola bioenergetycznego, kiedy każde uzdrowienie jest osiągane. W efekcie jest to pełne oczyszczenie i uwolnienie tych bolesnych zdarzeń przechowywanych jako wzorce w ciele z zapisu duszy i pamięci komórkowej.

Również, jak te bolesne wzorce są usuwane z zapisu duszy, czyszczenie przekodowuje nasze DNA, aby nasze ciało mogło pomieścić więcej wewnętrznego światła. W ten sposób podtrzymujemy naszą nową częstotliwość, która pomaga poszerzyć wyższą świadomość i wielowymiarową percepcję. Ponieważ posiadamy większe światło i bardziej zaawansowany pakiet genetyczny w naszym polu bioenergetycznym, umożliwia to wstąpienie innym poprzez zasadę rezonansu. Dzięki wyższemu rezonansowi ci, którzy się budzą, zaczynają wibrować ze zwiększoną częstotliwością i aktywują wewnętrzny potencjał i zaczynają domagać się boskiego dziedzictwa czyli Wstąpienia.

Emocjonalne oczyszczenie jest głównym procesem, którego będziemy doświadczać podczas przechodzenia przez cykl Wstąpienia. Ponieważ ból emocjonalny i nierównowaga energetyczna są odpowiedzialne za nasze stany chorobowe, wielu z nas doświadczy fizycznych wyswobodzeń usuwanych z naszego ciała. Część tego oczyszczania energetycznego polega na zmniejszaniu gęstości z karmicznej, genetycznej lub rodowej linii duszy. Niektórzy pracownicy światła[1] postanowili usunąć stany nierównowagi energetycznej dla kolektywu lub dla określonej grupy. Będzie to odczuwalne jako ruchy energii, które są przez nas trans-mutowane lub tranzytowane, ponieważ nasza duchowo-energetyczna istota może działać jak kosmiczny system filtracji dla większej całości.

Celem tych informacji jest poinformowanie was o tej dynamice, której obecnie doświadczamy na ziemi. Kiedy energie przyspieszają, musimy być przygotowani, otwarcie i jasno omawiając różne możliwe objawy fizyczne z pozycji neutralnego skojarzenia i obserwującej świadomości. Aby łatwiej radzić sobie z presją wewnętrznych i zewnętrznych zmian, musimy znaleźć to, co działa dla nas osobiście, kultywując intuicyjne rozeznanie i otwierając nasze serce na współczucie i empatię. Wraz z poświęceniem czasu na edukację, aby uzyskać świadomość i większy kontekst planetarnego przebudzenia lub Wstąpienia.

Udostępnione poniższych informacji na temat objawów fizycznych nie mają na celu cię zaalarmować ale mają służyć jako narzędzie do lepszego zrozumienia. Nie otrzymamy niczego, z czym nie moglibyśmy sobie poradzić, chociaż wymaga się od nas rozwijania naszego wewnętrznego związku z naszym duchowym przewodnictwem. Wiele bólu można uniknąć, stając

się bardziej świadomym siebie i poświęcając czas potrzebny na uzdrowienie poprzez emocjonalne oczyszczenie i słuchanie naszego ciała, gdy prosi ono o wsparcie i odpoczynek. Nasz duch dał nam wiele narzędzi do naszego zestawu narzędzi Wstąpienia, aby wspierać naszą ewolucję świadomości w możliwie najbardziej płynny sposób. Proście o pomoc czystym i szczerym sercem, a będzie wam dane!


OBJAWY TRANSMUTACYJNE 

Podczas procesu Wstąpienia, gdy gromadzimy częstotliwość i światło, możemy doświadczać różnych symptomów Wstąpienia, na wszystkich poziomach warstw fizycznych, mentalnych, emocjonalnych i duchowo-energetycznych.

Te objawy transmutacji mogą być umiarkowane do skrajnych. Tarcza 12D jest pomocna w harmonizacji ciała poprzez wiele symptomów wniebowstąpienia. [2] Wiele objawów Wstąpienia są niejasne do opisania i trudno je wyrazić w linearnym myśleniu i języku. Kiedy ludzie udają się do lekarzy, otrzymują farmaceutyki  lub są kierowani po pomoc do psychologów. Ta strona internetowa nie twierdzi, że udziela porad medycznych. Dla niektórych z nas może być korzystne poszukiwanie pomocy medycznej lub psychologicznej podczas procesu przebudzenia. Musimy postępować zgodnie z naszymi wewnętrznymi wskazówkami  z tym, co dzieje się w naszych systemach ciała fizycznego i energetycznego w tym bezprecedensowym momencie przyspieszenia.

Pewne symptomy stają się teraz bardziej widoczne, a kiedy wiemy, że jest to proces i że wielu innych odczuwa to samo, możemy odczuć umysłowy spokój. Wielu może się zrelaksować w świadomości, że są transformowani w sposób, który może wydawać się bardzo niespotykany i trudny dla ciała fizycznego.

Niektóre z najczęściej zgłaszanych objawów to:

 • ciśnienie w czaszce i bóle głowy
 • skrajne zmęczenie
 • rozgrzewanie ciała fizycznego
 • mdłości
 • zawroty głowy
 • zapominanie
 • drażliwość
 • bezsenność
 • ból stawów
 • bóle ciała
 • skurcze mięśni nóg, łydek i ramion
 • objawy grypopodobne
 • doświadczenia kundalini
 • biegunka
 • czucie się nieswojo
 • bóle mięśni
 • wysypki skórne
 • mrowienie w częściach ciała
 • posiadanie szczególnej świadomości narządu wewnętrznego lub części ciała w przeciwieństwie do tego co się czuło w przeszłości
 • osłabienie świadomości przestrzennej
 • nie-zgrabność
 • uczucie gorączki, wzrost kundalini
 • uczucie bycia tam i nie bycia tutaj
 • utrata ostrości wzroku
 • utrata pamięci
 • zmiany z włosami na ciele i głowie
 • brak zdolności koncentracji
 • uczucie zbyt szybkiego wstawania lub poruszania się, które powoduje zawroty głowy
 • poczucie, że nie możesz niczego osiągnąć, ponieważ nie ma wystarczająco dużo czasu
 • ataki lęku, które pojawiają się nagle i znikają równie nagle
 • widzenie wielowymiarowych energii, tj. kolorów, bytów, matryc, liczb, kodów symboli
 • widzenie istot pozaziemskich, zarówno ludzkich, jak i nieludzkich
 • komunikowanie się z przyrodą, zwierzętami i ludźmi, którzy odeszli

Ponadto nasze ciała często doświadczają przypływu ciepła i energii, które nie są przyjemne. Nasze ciała są zmieniane w sposób termodynamiczny i przy tak dużej ilości światła wpływającego do pól ciała, niektóre z symptomów, których doświadczamy, w rzeczywistości uniemożliwiają rozerwanie naszych fizycznych pojazdów intensywnością światła. Możemy doświadczyć triady snu (budzenie się co 3 godziny) lub snu przerywanego, gdy jesteśmy w nocy rekalibrowani i energetycznie opracowywani. To zwiększa nasze uczucie nerwowości i zmęczenia rano.

Pamiętaj, aby być delikatnym ze swoim sercem i zapraszać tylko tych w granice twojego osobistego wewnętrznego sanktuarium, którzy traktują cię z takim samym pełnym miłości szacunkiem. To może być bardzo wrażliwy emocjonalnie czas. Musimy uwolnić się od wielu lęków, takich jak lęk przed proszeniem o pomoc i poświęcić czas na zainwestowanie w siebie, aby poczuć się bardziej zrównoważonym i zdrowszym. Pomocne mogą być masaże, praca z ciałem, więcej nawodnienia, ekologiczne i czyste jedzenie, suplementacja, uzdrawianie energią, poradnictwo duchowe.

Gdybym mogła przekazać najważniejsze przesłanie od Strażników, byłoby to podkreślenie tego, jak głęboko kocha ludzi i troszczy się o nich Duch Boży, Kryształowa Gwiazda i Hierarchie Światła Prawa Jedności, od wszystkich tych, którzy służą jako Jedność. Wpływ pracy naszej zbiorowej świadomości podczas tego ewolucyjnego cyklu czasowego w celu przesunięcia przyszłych linii czasowych jest generalnie poza zrozumieniem niższego ludzkiego umysłu.

Wędrowcy i Indygo zgodzili się być Przewodnikami Wstąpienia dla zmieniającej się struktury rzeczywistości. Ludzie poszerzają świadomość, aby stać się coraz bardziej wielowymiarowi, a odnalezienie naszego serca i prawdziwej miłości do Boga to tylko jedna część ludzkiego równania. Oczyszczanie ego i ran emocjonalnych, uczenie się dostrzegania różnicy między negatywnym ego a wyższą samoświadomością, odzyskiwanie duchowych ciał świetlistych i eksmisja fałszywych duchowych pasożytów jest częścią posiadania właściwego rozpoznania wymagań na zmieniającej się ziemi. Ziemia potrzebuje nowych wskazówek etycznych i prawdziwie oświeconego zarządzania humanitarnego. Społeczność Galaktyczna, ci, którzy komunikują się z oświeconymi polami inteligencji i wyższymi wymiarami, są pierwszą fal, która sprosta wyzwaniom budowania struktur, które wspierają ludzkość ewoluującą w wielowymiarowe istoty duchowe. Nasza społeczność jest skarbnicą budowania i wspierania zintegrowanej ścieżki Wstąpienia, a także kultywowania samo-przywództwa w celu prowadzenia i wspierania ludzkości poprzez osobisty przykład.


[1] Ten termin odnosi się osób napędzanych i zmotywowanych do pracy, która czyni świat lepszym miejscem, poprawia życie ludzi i/lub wznosi ludzi na wyższy poziom świadomości.

[2] Mowa tutaj o tarczy dwunastowymiarowej. Zobacz https://www.youtube.com/watch?v=XhuLXYLhz-c&list=PLE822pr0ytrI6lWBdXEOyF9LGw6fRm_10&index=1

Bibliografia

Renee, L. What is Ascension? Energetic Synthesis. https://energeticsynthesis.com/index.php/ component/content/article/79-energetic-synthesis/1791-what-is-ascension-2 (19.01. 2023). 

Monika Nenko
Nauczyciel języków obcych | + posts

Od momentu osiągnięcia pełnoletności do chwili obecnej trzy prądy kierują jej życiem.

Pierwszym z nich jest obecność i praca z dziećmi. Aktualnie Monika jest nauczycielem języków obcych w szkole podstawowej.

Drugim prądem jest pragnienie zrozumienia rzeczywistości, którego poszukiwania rozpoczęły się na uczelniach akademickich i ostatecznie zaprowadziły do wiedzy i praktyki duchowej.

Trzecim aspektem jest praca nad rozwojem duchowym, który poprzez budowanie silnego charakteru moralnego prowadzi do Jedności ze Stwórcą.