Czym jest Wstąpienie?

Czym jest Wstąpienie? Fragment.

Lisa Renee

Tłumaczenie Monika Nenko

Wstąpienie, znane również jako przebudzenie duchowe, jest równoczesnym wzrostem rozszerzającej się świadomości, który następuje, gdy nasze ciała duchowo-energetyczne łączą się z naszymi ciałami fizycznymi. Ogólnie rzecz biorąc, katalizator duchowego przebudzenia jest odkrywany poprzez proces stopniowej aktywacji Kundalini, który rozpoczyna się u podstawy naszego kręgosłupa i przenosi inteligentne energie w górę kręgosłupa do korony. Gdy człowiek przechodzi proces przebudzenia, który może postępować stopniowo przez wiele lat, osoba ta przechodzi do percepcji wyższej świadomości, która może obejmować zwiększoną świadomość energii w środowisku, postrzeganie rzeczywistości wielowymiarowych, wyczuwanie istot pozawymiarowych i odczuwanie bezpośredniej komunii z Bogiem i zjednoczoną energią która istnieje między wszystkimi rzeczami.

Wstąpienie to zmiana w widmie częstotliwościowym poprzez przebudzenie Kundalini i zmianę skupienia naszej świadomości. Wstąpienie polega na przeniesieniu naszej świadomości z jednej rzeczywistości do drugiej. Ponieważ rzeczywistość jest wymiarem, to czego się podejmujemy jest zasadniczo pełną zmianą wymiarów. Aby przejść przez tę zmianę, musimy dostosować nasz sposób myślenia i bycia do tego co jest zgodne z celem naszej duszy i prawdziwą boską esencją.

Wstąpienie to złożona mechanika kwantowa rządząca ruchem świadomości w czasie i przestrzeni. Świadomość jest energią, podobnie jak energia jest inteligentną świadomością. Kiedy energia się zmienia, zmienia się też nasza świadomość. Czas i przestrzeń, jakie znaliśmy na planecie Ziemia, zmieniają się, a my przenosimy się do przyszłej osi czasu. Poprzez stopniową ekspozycję na aktywację częstotliwości różnych ciał gwiezdnych, planeta jest przekształcana w płaszczyzny egzystencji o wyższych wymiarach i częstotliwościach. Można rozważyć wielowymiarowy model naszej rzeczywistości poprzez badanie Uniwersalnej Matrycy Czasu i Uniwersalnego Drzewa Życia. Przesunięcie częstotliwości zmusza wszystkich mieszkańców planety do przesunięcia się na nowo odsłonięte częstotliwości planetarne i przystosowania się do skumulowanego wpływu zmieniających się energii. Wszyscy ludzie mają unikalny plan i tempo zachowania zgodności z częstotliwościami planetarnymi. Niektórzy dostosują się do tych częstotliwości będąc wcieleni na planecie, podczas gdy inni nie. Wybór należy do każdego z nas i jest bezpośrednio naszą odpowiedzialnością. Możemy uczestniczyć lub nie w naszym osobistym procesie ewolucji. Wszystko, czego wymaga się od procesu Wstąpienia, to uczestnictwo na takim poziomie, na jakim jesteś w stanie, oraz skupienie uwagi na sercu z pragnieniem poznania swojego prawdziwego Ja.

Kiedy rozwijamy samoświadomość, która jest wiedzą o Jaźni, rozwijamy właściwy stosunek do Jaźni, dzięki czemu możemy lepiej rozwijać naszą relację z Boskim Źródłem. Nie możemy poznać najwyższej ekspresji naszej natury, dopóki nie poznamy najgłębszej wewnętrznej zawartości naszej własnej istoty. Samokształcenie jest samodoskonaleniem i jest drogą do poszerzenia świadomości i przebudzenia Kundalini.

Ucieleśnienie wyższych częstotliwości

Etapy wstąpienia polegają na sprowadzaniu warstw światła, siły Kundalini istniejącej na innych poziomach naszych duchowych ciał (naszych Wielowymiarowych Boskich istnień) poprzez obniżanie tych warstw w materię i zakotwiczanie ich w fizycznym planie rzeczywistości. Jednocześnie Wstąpienie jest przesunięciem energetycznych wzorców widma częstotliwościowego utrzymywanych w przestrzeni wymiarowej, które po wchłonięciu i aktywacji w warstwach planetarnego i ludzkiego pola bioenergetycznego aktywują zestaw instrukcji szablonu matrycy krzemianowej DNA.1 To katalizuje łańcuch wydarzeń, który tworzy całkowitą transformację i transmutację różnych wzorców i programów przechowywanych w energetycznych szablonach podróży duszy ludzkiej w cyklu ewolucyjnego czasu. Po aktywacji wzorce te zaczynają się przesuwać, wyłaniać i usuwać z warstw doświadczeń zakodowanych w każdej komórce i wzorcu pamięci utrzymywanym jako energetyczna wibracja w ciałach. Ta część biologicznego procesu wstąpienia może objawiać się fizycznymi, umysłowymi i emocjonalnymi symptomami wstąpienia, jak również duchowym kryzysem tak zwanej Ciemnej Nocy Duszy. 2

Oczyszczanie emocjonalne

Emocjonalne oczyszczenie jest głównym procesem, którego będziemy doświadczać i którego będziemy bardzo świadomi, przechodząc przez Wstąpienie. Ponieważ ból emocjonalny i brak równowagi są odpowiedzialne za nasze stany chorobowe, wielu z nas doświadczy choroby lub fizycznego uwolnienia bólu usuwanego z naszych ciał. Część tego oczyszczenia jest przeznaczona dla waszej karmicznej, genetycznej lub rodowej linii dusz. Niektórzy z nas, jako pracownicy światła,3 zdecydowali się oczyścić stany nierównowagi dla kolektywu lub dla określonej grupy i poczują, jak ten ruch energii przemienia się przez nas, ponieważ nasza energetyczna istota działa jako kosmiczny system filtracji dla większej całości.

Ponadto, gdy te bolesne wzorce są usuwane z rejestru duszy, czyszczenie przekodowuje nasze DNA, aby mogło pomieścić więcej światła, podtrzymując w ten sposób naszą nową częstotliwość i nasz stan rosnącej wyższej świadomości i wielowymiarowości. Kiedy trzymamy ten większy lekki i zaawansowany pakiet genetyczny w naszym polu bioenergetycznym, umożliwia to innym poprzez zasadę rezonansu wibrowanie ze zwiększoną częstotliwością i aktywowanie ich własnego wewnętrznego potencjału i boskiego dziedzictwa zbliżając do Wstąpienia.

Wstąpienie 5D przerwane

Wstąpienie 5D jest oryginalnym schematem ewolucyjnym lub Planem Wstąpienia dla planety Ziemi pod koniec Linii Czasowych 2012 czyli pod koniec Cyklu Wstąpienia czyli pod koniec Ery Ludzkości. Ten pierwotny plan został przerwany przez Strażników Kryształowej Gwiazdy i według mojej wiedzy zostałam przeniesiona z mojej pierwotnej misji Wstąpienia w 2004 roku, aby dowiedzieć się, jak najlepiej pracować dla zespołów Strażników Aurory, które aktywnie budowały architekturę gospodarzy Kryształowej Gwiazdy dla planety Ziemi. W 2005 roku dowiedziałem się, że pierwotny plan został przerwany, a rady zostały rozwiązane i zebrane ponownie, aby pracować nad nowymi ulepszeniami misji, zwanymi Planem Wstąpienia B.

Koniec ery astrologicznej

4 okrążenia planetarne = 1 cykl planetarny = 1 wiek astrologiczny = eon = 26 000 (26 566) lat = precesja osi obrotu Ziemi względem przestrzeni inercyjnej. Pod koniec każdego cyklu zostajemy zrównani z jądrem galaktyki; Otwierają się portale Gwiezdnych Wrót a my jesteśmy uprawnieni do kontynuowania na osi czasu Wstąpienia.

Precesja równonocy odnosi się do precesji osi obrotu Ziemi względem przestrzeni bezwładności. Pełny cykl precesji (Jeden Wiek Astrologiczny) obejmuje okres około 25 765 lat, tzw. Wielki Rok Platoński, podczas którego równonoc cofa się o pełne 360°. Ruch precesyjny jest również czynnikiem decydującym o długości epoki astrologicznej lub eonu. (Zauważ, że istnieje 12 archetypów zodiaku, z których każdy przypada na jedną z 12 epok astrologicznych. W tej chwili przechodzimy z epoki Ryb do epoki Wodnika.) Precesja równonocy jest spowodowana różnicą między siłami grawitacyjnymi Słońca i Księżyca na Ziemi.

1 Matryca krzemianowa jest oryginalnym ludzkim odciskiem genetycznym zaprojektowanym tak, aby zamanifestować 12 łańcuchów DNA, które umożliwiłyby międzywymiarowe podróże i egzystencję bez pogorszenia formy biologicznej. Oryginalne anielskie ludzkie 12-niciowe DNA nazywa się DNA Diamentowego Słońca.

2 Podczas duchowej inicjacji lub aktywnych etapów wznoszenia Kundalini, istnieją cztery główne typy cyklu duchowego kryzysu, który można powiązać z tym, co starożytni i mistycy nazywali Ciemną Nocą Duszy. Te fazy rozwoju duchowego są nieuniknione, ponieważ „śmierć za życia” lub śmierć ego musi nastąpić w celu zmartwychwstania duchowego ciała i umysłu.

3 Osoba napędzana i zmotywowana do pracy, która czyni świat lepszym miejscem, poprawia życie ludzi i/lub wznosi ludzi na wyższy poziom świadomości.

Bibliografia

Renee, L. (2019). Ascension. Ascension Glossary. https://ascensionglossary.com/ index.php/Ascension (07.01. 2023).

Renee, L. (2004-2023). What is Ascension. Energetic Synthesis. https:// energeticsynthesis.com/library/2062-whatisascensionlibrary (07.01.2023).

Monika Nenko
Nauczyciel języków obcych | + posts

Od momentu osiągnięcia pełnoletności do chwili obecnej trzy prądy kierują jej życiem.

Pierwszym z nich jest obecność i praca z dziećmi. Aktualnie Monika jest nauczycielem języków obcych w szkole podstawowej.

Drugim prądem jest pragnienie zrozumienia rzeczywistości, którego poszukiwania rozpoczęły się na uczelniach akademickich i ostatecznie zaprowadziły do wiedzy i praktyki duchowej.

Trzecim aspektem jest praca nad rozwojem duchowym, który poprzez budowanie silnego charakteru moralnego prowadzi do Jedności ze Stwórcą.