1972

1 Marzec 1972

Przemawiam przez ten instrument. Będę mówił na temat dojrzałości, iż o to prosiliście. Jak już to wskazaliście, to pojęcie może nieco różnić się od tego, które jest ogólnie przyjęte przez waszych ludzi. Dojrzałość, moi przyjaciele, naprawdę jest dojrzałością ducha, bo tak naprawdę nie ma nic poza duchem. Fizyczna iluzja, którą cenicie w życiu codziennym, jest bez znaczenia poza jej działaniem na duchowego siebie.