1973

1 Sierpień 1973

Jestem świadom waszych problemów. Jest to zrozumienie czasu. Spróbuję poinstruować was co do natury czasu. Jestem pewien, że nie jest to dla was takie proste, ale jest to bardzo proste dla nas. Proste dlatego, że my jesteśmy świadomi czasu w inny sposób, niż wy jesteście świadomi czasu. Czas, moi przyjaciele, jest w waszym umyśle. Jest tylko teraz i jest tylko tutaj. Powodem, dla którego wydaje się, że występuje zależność między przestrzenią a czasem w waszym świecie, jest to, że wasz świat jest zaprojektowany, aby wytworzyć tę iluzję. Jest to iluzja niezbędna do wytworzenia pewnych działań katalitycznych, którą cieszysz się w obecnym stanie w celu kontynuowania duchowego wzrostu i ewolucji.

18 Grudzień 1973

My z Konfederacji Planet w Służbie Nieskończonego Ojca jesteśmy z wami, moi przyjaciele, a wy jesteście z nami w jednym wysiłku. Nasz wysiłek, jak to wcześniej powiedziałem, polega na przebudzeniu ludzi na waszej planecie do prawdy. Próbowano tego wiele, wiele razy. Śpią bardzo, bardzo mocno. Tak, moi przyjaciele, oni śpią, śniąc fantastyczny sen. To jest nie do uwierzenia dla tych, którzy znają prawdę, że taki sen może być snem, ale tak jest. W wielu z waszych ludzi drzemie wspomnienie prawdy. Wielu innych ma mniej dokładną pamięć. Nieliczni nie mają w ogóle wspomnień. Jednak prawda jest w ich wnętrzu, ponieważ jest we wszystkich ludziach, we wszystkich miejscach.