1998

15 Luty 1998

Dziś pytasz o kwestie dotyczące przewodników, aniołów, duchowych stróżów i ogólnie o przewodnictwo, to jest temat szczególnie nieodpowiedni dla słów. Rzeczywiście, naturą metafizycznego wszechświata jest to, że przewodnictwo jest zawsze i stale z tobą, to nie jest to, co przekłada się na myślenie materialistyczne lub cielesne zorientowane na ciało. Wspólna koncepcja anioła stróża czy przewodnika dotyczy konkretnej istoty. Jednakże nie wszyscy z tych, którzy są częścią twojego systemu przewodnictwa, są istotami w tym samym sensie, w jakim uważasz siebie za indywidualną jaźń.

Dzisiejsze pytanie będzie dotyczyć koncepcji „Nie moja wola, ale Twa wola,” i kiedy będziemy w stanie sobie uświadomić, że to jest sposób, w który chcemy się zachowywać i żyć, co jeszcze możemy zrobić intelektualnie, aby pomóc przywołać „Twą wolę” do naszego życia? Jak możemy rozpoznać „Twą wolę” i wydostać się ze stanu dezorientacji, w którym najczęściej się znajdujemy, wyrzekając się naszej woli, a jednak żaden konkretny kierunek nam się nie ukazuje? Czy jest coś, co Q’uo mógłby nam poradzić, co mogłoby wzmocnić naszą wiarę i naszą wolę?