2019

25 Maj 2019

Czy zbiegi okoliczności, wiele zbiegów okoliczności, które obserwuje w moim życiu obecnie, czy jest jakiś sposób, w który mógłbyś oświecić, jeżeli to jest wskazane… Chciałbym potwierdzić moje wierzenie, że to znaczy, że jestem na dobrej drodze. Czy byłbyś w stanie rozświetlić to dla mnie, proszę? […] Każdy zbieg okoliczności, który możesz obserwować w miarę jak idziesz przez swoją dzienną rundę zajęć i rozważając naturę swojej podróży, cel swojej podróży, jak odkryć pełnię swojej podróży, jest sposobem, przez który twój podświadomy umysł daje ci wskazówki prawidłowości twoich myśli, twoich działań, twoich dróg.

1 Wrzesień 2019

Samo-wybaczenie to jedno z największych wyzwań, jakie spotykacie w waszej iluzji trzeciej gęstości, nie dlatego, że nie zasługujecie na wybaczenie, lub ponieważ nie wiecie, jak wybaczać, ale dlatego, że brak samo-wybaczenia jest procesem, który raz podjęty, pozwala ci dokonać wielkiego kawałka pracy w świadomości. Innymi słowy, to jest wartościowe narzędzie, które może być użyte świadomie przez poszukiwacza prawdy. Jednakże, jak wiecie, jeśli to nie jest świadomie użyte i ktoś nie jest świadom, że to wartościowe narzędzie, staje się to okaleczającą blokadą, powiedzmy, – cechą, która hamuje twój wzrost. Jednakże jesteśmy świadomi, że ci obecni tego dnia, na tym zebraniu, są tymi, którzy są świadomi ich duchowej podróży, i którzy szukają sposobów, przez które można udoskonalić tę podróż.

7 Wrzesień 2019

Konfederacja często mówiła o centrach energetycznych pomarańczowego i żółtego promienia w znaczeniu mocy, konkretnie na negatywnej ścieżce – moc nad indywidualnościami lub społecznościami, lub grupami mocy. Zastanawiałem się, czy ta moc może być opisana w pozytywnym znaczeniu i jeśli tak, jak to wygląda dla każdego z centrów energetycznych. […] Negatywnie zorientowane jednostki użyją takiej energii w celu odseparowania się od i kontrolowania takich innych ja, które zwraca się do negatywnego siebie na zasadzie jeden do jednego. Pozytywnie zorientowana jednostka użyje energii pomarańczowego promienia w celu, by przywitać i radować się z oferowania innej osoby w nadziejach, że oferowania samego ja do drugiego będzie doceniane w podobny sposób.